Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Oferta Small Medium Large

Zakres usług oferowanych przez Instytut obejmuje m.in.

Usługi doradcze w zakresie innowacji:

-       Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju
-       Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju;
-       Opracowanie szczegółowego modelu finansowego;
-       Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego;
-       Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii;
-       Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
-       Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej;
-       Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii;
-       Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii;
-       Końcowa weryfikacja kształtu umowy;
-       Wsparcie w przygotowaniu umowy;
-       Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia;
-       Analiza ryzyka wdrożenia;
-       Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania;
-       Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania;
-       Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne;
-       Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich;
-       Stworzenie systemu motywacyjnego;
-       Wsparcie zarządzania własnością intelektualną;
-       Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualnej

Pozostałe usługi na rynku odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej:

-       Organizacja szkoleń, warsztatów, wyjazdów związanych z OZE, skierowanych do rolników, samorządowców, przedsiębiorców,
-       Przygotowywanie opinii, publikacji, prezentacji, opracowań,
-       Doradztwo inwestycyjne - studia wykonalności, zdobywanie pozwoleń i decyzji, analizy finansowe, 
-       Oferta dla samorządów - plany gospodarki niskoemisyjnej, strategie rozwoju odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna,