Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Linki Small Medium Large

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej,

Instytucji Wdrażającej Program Innowacyjna Gospodarka
   http://www.poig.gov.pl
Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
   http://www.mrr.gov.pl
Instytucja Wdrażająca (IW) – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
   http://www.parp.gov.pl
Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) – Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   http://www.rif.fund.org.pl
Wspieramy e-Biznes
   http://www.web.gov.pl
Portal Innowacji
   http://www.pi.gov.pl
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   http://ksu.parp.gov.pl
Promocja Postaw Proinnowacyjnych
   http://www.pi.gov.pl/PPP
Portal Funduszy Europejskich
   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Unia Europejska Online
   http://europa.eu
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
   http://ec.europa.eu/polska
Komitet Regionów
   http://www.cor.europa.eu
Europejski Bank Inwestycyjny
   http://www.eib.org
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
   http://www.eesc.europa.eu/index_pl.asp
Eurostat
   http://epp.eurostat.ec.europa.eu

 

Ważne strony:

Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Środowiska

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Urząd Regulacji Energetyki

 

Towarowa Giełda Energii S.A.