Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Kontakt Small Medium Large

Instytut  Agroenergetyki Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/73
00-112 Warszawa
tel: 22 188 12 35

biuro@iae.org.pl