Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Instytut w mediach Small Medium Large

Obecność Instytutu Agroenergetyki w mediach:

05-12 Rząd zakłada powstanie dwóch tysięcy biogazowni

06-12 Instytut Agroenergetyki: Biogazownia może dać 4,3 mln zł przychodu rocznie

07-12 Tworzą Gminny Monitor OZE

07-12 Przeprowadzono badanie dotyczące inwestycji w OZE w gminach

07-12 Instytut Agroenergetyki o OZE

03-13 Instytut Agroenergetyki nowym partnerem Forum FREE

04-13 ABC Biogazowni Rolniczych

09-13 ABC Biogazowni Rolniczych

10-13 Konferencja Dochodowa Biogazownia

04-14 Rynek biogazowni ro przejęcia