Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

5.1_PO_IG_Ogłoszenie_nr_11_06_2013

Data składania ofert 24 czerwca 2013

Pobierz plik

Postępowania mające na celu Zakup mobilnego urządzenia Innowacyjnej Baterii  Biogazowej.

 

Data publikacji 2013-06-17 10:21:24