Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

5.1_PO_IG_Ogłoszenie_nr_09_06_2013

Data składania ofert 10 czerwca 2013

Pobierz plik

Postępowania mającego na celu Zakup Technologii przygotowania i fermentacji pomiotu kurzego oraz bezodpadowego zagospodarowania pofermentu.

 

Data publikacji 2013-06-03 10:12:58