Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

5.1_PO_IG_Ogłoszenie_nr_08_06_2013

Data składania ofert 10 czerwca 2013

Pobierz plik

Postępowania mającego na celu wykonanie Ekspertyzy w zakresie wymiarowania biogazowni rolniczych badanie w zakresie możliwości zastosowania różnych rodzajów urządzeń w biogazowni i biogazowni rolniczej.

 

Data publikacji 2013-06-03 09:57:12