Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

5.1_PO_IG_Ogłoszenie_nr_07_06_2013

Data składania ofert 10 czerwca 2013

Pobierz plik

Postępowania mające na celu wykonanie ekspertyzy w zakresie możliwości fermentacjipomiotu kurzego.

 

Data publikacji 2013-06-03 09:48:03