Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

5.1_PO_IG_Ogłoszenie_nr_03_06_2013

Data składania ofert 10 czerwca 2013

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu wykonanie Badania rynku energii odnawialnej i zaangażowania samorządów w zwiększenie wykorzystanie OZE.

 

Data publikacji 2013-06-03 14:31:12