Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

5.1_PO_IG_Ogłoszenie_nr_02_06_2013

Data składania ofert 10 czerwca 2013

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu wykonanie badania rynku energii elektrycznej ze stworzeniem kompleksowego Business Case dla przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami w biogaz.

 

Data publikacji 2013-06-03 09:11:34