Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_Ogłoszenie_nr_04_10_2012

Data składania ofert 24 października 2012

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu zamówienie technologii odmiany kukurydzy na potrzeby biogazowni rolniczych.

 

Data publikacji 2012-10-17 17:23:12