Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_Ogłoszenie_nr_03_10_2012

Data składania ofert 24 października 2012

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu zamówienie technologii wykorzystania łęt z produkcji szklarniowej/tunelowej na potrzeby fermentacji metanogennej.

 

Data publikacji 2012-10-17 17:12:54