Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_Ogłoszenie_nr_02_12_2011

Data składania ofert 9 grudnia 2011

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu zamówienie analizy celowości lokalizacji oraz możliwości projektowych instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

 

Data publikacji 2011-12-02 17:01:16