Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_Ogłoszenie_nr_02_05_2012

Data składania ofert 28 maja 2012

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu zamówienie technologii połączenia biogazowni rolniczej z gorzelnią rolniczą - połączenie typu ciepło-substrat.

 

Data publikacji 2012-05-21 16:44:23