Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_Ogłoszenie_nr_01_12_2011

Data składania ofert 8 grudnia 2011

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu zamówienie analizy ryzyk projektów inwestycyjnych w zakresie biogazu w celu oceny atrakcyjności inwestycyjnej ocenianej przez leasingodawców, fundusze inwestycyjne.

 

Data publikacji 2011-12-02 15:32:54