Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_Ogłoszenie_nr_01_10_2012

Data składania ofert 24 października 2012

Pobierz plik

Postępowanie mające na celu zamówienie przygotowania platformy internetowej wraz z wykonaniem projektu strony internetowej wraz z podstroną audytu energetycznego.

 

Data publikacji 2012-10-17 15:30:13