Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_II_Ogłoszenie_11/2015

Data składania ofert 27 lutego 2015

Pobierz plik

Protokół komisji z dnia 27.02.2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznej usługi doradczej polegającej na opracowaniu raportu o rynku biogazowym w latach 2005-2014. Zamówiony raport powinien zawierać szczegółowe informacje pozwalające na promocję wiedzy w zakresie produkcji biogazu

Data publikacji: 2015-02-20