Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_II_Ogłoszenie_04/2015

Data składania ofert 27 lutego 2015

Pobierz plik

Protokół komisji z dnia 27.02.2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie technologii obróbki osadów pofermentacyjnych (w tym z biogazowni) z wykorzystaniem procesów fizycznych lub/i chemicznych, uzyskujących produkt końcowy o wysokich wartościach energetycznych, bądź nawozowych (np. nawóz w formie granulatu/pelletu/brykietu bądź w formie ciekłej jako doglebowy środek uzdatniający).

Data publikacji: 2015-02-20