Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_II_Ogłoszenie_03/2015

Data składania ofert 27 lutego 2015

Pobierz plik

Protokół komisji z dnia 27.02.2015

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie technologii linii do produkcji nawozu z osadu pofermentacyjnego z biogazowni poprzez wzbogacanie składu i parametrów fizykochemicznych

 

Data publikacji:2015-02-20