Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Ogłoszenia Small Medium Large

1.6_RPO_WM_II_nr_06_2015

Data składania ofert 2 marca 2015

Pobierz plik

Protokół komisji z postępowania z dnia 02.03.2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup aplikacji (oprogramowania) dwuwymiarowego i trzywymiarowego komputerowego wspomagania projektowania technologii OZE typu AutoCad lub podobny. Zamawiana aplikacja powinna posiadać funkcję umożliwiające przygotowanie projektów inżynieryjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Data publikacji - 23.02.2015 r.