Instytut Agroenergetyki

Instytut Agroenergetyki

Zielona energia w teorii i praktyce

Instytut Agroenergetyki jest podmiotem, którego głównym celem jest pomoc rolnikom, przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego, a także organizacjom pożytku publicznego, w pozyskiwaniu wiedzy, know-how oraz partnerów z zakresu wykorzystania potencjału OZE w Polsce. Uwaga Instytutu skupiona jest na wsparciu przedsięwzięć na terenach rolniczych w tym także inwestycji nakierowanych na rozwój odnawialnych źródeł energii. Działania Instytutu związane są z prowadzeniem działań służących stworzeniu powiazania kooperacyjnego, oraz pozyskiwaniu partnerów biznesowych do prowadzenia projektów. 

 

Mazowiecki Sojusz Energetyczny